ReklamFilm

Reklam som syns
…och blir sedd

Vi erbjuder företag, butiker, föreningar och andra organisationer att
profilera sig i en exklusiv mediaform som har mycket stor genomslagskraft.

Animerad reklam för Facebook, Instagram, Youtube, sociala medier och din hemsida. Vi hjälper dig att visa reklam i rätt kanal och till rätt målgrupp.
NYHET: Vi kan även visa reklamfilm på Kalix största Anslagstavla – på bioduken i Röda Kvarn samt på TV-skärmarna i Galleria Kalix där många passerar varje dag – shoppar och fikar. Galleria Kalix har 1,2 miljoner besök per år. TV-skärmar är strategiskt placerade i hela Gallerian med fokus där kunder stannar till, vid café och Galleriatorget.
I Röda Kvarns bio visas reklamen innan filmen, publiken har fokus riktat mot bioduken och inställda på att titta.

Animerad reklamfilm är ett effektivt sätt att nå ut till en bred publik. Ditt erbjudande lyfts fram till rätt målgrupp och hjälper dig att öka försäljningen! Tveka inte att höra av dig!
Kontakta oss för konsultation och offert!

Nedan följer några exempel på animerad reklamfilm som vi har producerat!