ReklamGuiden Kalix delas ut torsdagar förutom vid storhelger.
MANUSSTOPP: Fredag veckan innan utdelning

Nedan visas digital bläddringsbar version av KalixGuiden, de två senaste utgåvorna, överst den senaste utgåvan som publiceras online ett par dagar före utdelning av den tryckta KalixGuiden.
KalixGuiden delas ut som vanligt torsdagar hela sommaren!
Vår nuvarande utdelare har meddelat att de under hösten slutar att dela ut reklam
utanför Kalix centralort. Vi kan glädjande meddela att vi har på gång en lösning
för utdelningen och vårt främsta mål är att KalixGuiden ska fortsätta
delas ut till alla hushåll i hela Kalix kommun