ReklamGuiden Kalix delas ut torsdagar förutom vid storhelgen. MANUSSTOPP: FREDAG INNAN.

Klicka här eller på bilden nedan för att läsa veckans Kalixguiden »

RG FB 160425
Foto: Björn Palovaara