ReklamGuiden Kalix har bytt namn till Kalixguiden! Utgivningsdag: torsdag. Manusstopp: Fredag innan.

Klicka här eller på bilden nedan för att läsa veckans Kalixguiden »

RG FB 160425
Foto: Björn Palovaara